Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Иваново

ОБЯВЛЕНИЕОтносно: Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община ИвановоОбщина Иваново, област Русе уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните е разработен проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Иваново.На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, за проекта на Програмата е осигурен обществен достъп, като същият е публикуван на интернет страницата на Община Иваново в раздели „Новини” и „Околна среда” за период от 30 (тридесет) дни - от 02.12.2022 г. до 02.01.2023 г. вкл.Мнения, предложения и становища по проекта на Програмата могат да се депозират в горепосочения период в Информационния център на Община Иваново с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ет. 1, стая № 7, както и на ел. поща: obshtina@ivanovo.bg.С текста на Програмата можете да се запознаете тук.Публикувано на 01.12.2022 г.