Училищни автобуси за Украйна - кампания на ЕС за солидарност

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Във връзка с продължаващата война в Украйна, Европейската комисия призовава публичните и частни субекти в ЕС да изразят солидарност чрез даряване на автобуси. Превозните средства ще бъдат използвани за превоз на деца и ученици до образователните институции. На този етап над 5,7 украински деца в училищна възраст не могат да влязат в класните стаи поради значителните повреди по съоръжения и транспортни средства.Предлаганите за дарение автобуси следва:Да не са повредени, бракувани или подлежащи на ремонтДа са преминали технически прегледи, да са безопасни и годни за употреба;Да са произведени за движение от дясната страна на пътя.Състоянието на училищните автобуси в България също се нуждае от разширяване и подобряване и трудно бихме могли да помогнем със собствени превозни средства.В случай, че можете да помогнете, за допълнителна информация и съдействие можете да се свържете с националния координатор на инициативата за България- Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- тел. 02 98211 60, 02 960 10 394, e-mail: fscp-noc@mvr.bg.