Прекъсване предоставянето на електронни административни услуги на 28.01.2023 г.

 

Уважаеми граждани,

Поради планирана профилактика на Държавене хибриден частен облак (ДХЧО) от 09:00 ч. ди 16:00 ч. на 28.01.2023 г., ще бъде прекъснат достъпа за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги, достъпа до федерираните портали и предоставяните услуги от ДХЧО (инфраструктурни, мрежови, приложни системи).