Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ
23.03.2023 г.

Община Иваново уведомява всички членове на СИК, че на 28.03.2023 г. от 10:00 ч. в салона на Народно читалище „Христо Ботев 1925 г.“ в с. Иваново ще се проведе обучение с представители на РИК.

СЪОБЩЕНИЕ
22.03.2023 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци

СЪОБЩЕНИЕ
20.03.2023 г.

Информация за избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването, които желаят да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция на територията на Община Иавново

СЪОБЩЕНИЕ 
16.03.2023 г.

Съобщение на Пресцентъра на МВР за предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г.
Удостоверения - образци 

СЪОБЩЕНИЕ 
15.03.2023 г.

Във връзка с изтичане на крайния срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., Ви информирам, че е организирано дежурство в административната сграда на Община Иваново на 18.03.2023 г.

Можете да подавате заявленията си на място в сградата на Община Иваново до 17:00 ч. на 18.03.2023 г.

Образец на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
Образец на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

СЪОБЩЕНИЕ
09.03.2023 г.

Централна Избирателна Комисия - "Разяснителна кампания"

СЪОБЩЕНИЕ
02.03.2023 г.

Заповед № РД-09-95/02.03.2023 г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали

СЪОБЩЕНИЕ
20.02.2023 г.

Изх. № 92-358-1/20.02.2023 г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С Указ № 28 от 31.01.2023 г. (обн. ДВ бр. 11 от 2 февруари 2023 г.) на Президента на Републиката са насрочени избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.
На основание чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на Централната избирателна комисия за назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.,
ВИ КАНЯ НА 23.02.2023 г. (четвъртък) от 13:00 часа
в заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, находяща се на третия етаж в сградата на Община Иваново на адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, за провеждане на публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.
Към датата на провеждане на консултациите няма да са налице условията по чл. 90 от ИК и няма да е ясен броят на избирателите, които ще заявят желание да гласуват с подвижна избирателна кутия на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. Затова, на консултациите с парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. ще се обсъждат предложения за състав на една подвижна секционна избирателна комисия, която ще се образува, ако бъдат изпълнени условията в чл. 90 от Изборния кодекс, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и при условията, определени от ЦИК.
При консултациите партиите и коалициите следва да представят изискуемите документи по ИК и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на Централната избирателна комисия.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ    /П/
Кмет на Община Иваново,
област Русе

СЪОБЩЕНИЕ
16.02.2023 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
15.02.2023 г.

Заповед № РД-09-67/15.02.2023 г. за определяне на места за обявяване на избирателни списъци на територията на Община Иваново

СЪОБЩЕНИЕ
08.02.2023 г.

Заповед № РД-09-56/08.02.2023 г. на Кмета на Община Иваново за образуване на избирателни секции по населените места в Община Иваново и Приложение № 1 към нея
Заповед № РД-09-57/09.02.2023 г. на Кмета на Община Иваново за изменение на Заповед № РД-09-56/08.02.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ 
03.02.2023 г.

Община Иваново уведомява избирателите, че във връзка с Указ № 28 от 31.01.2023 г. (обн. в ДВ бр. 11/02.02.2023 г.) на Президента на Република България, на 2 април 2022 г. ще се проведат избори за Народно събрание.