Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

 

На 10.03.2023 г. В периода 10:00 ч. до 12:00 ч.Поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Красен община Иваново, трафопостове: „Помпена станция“, Т-1 Гъбарник, МТТ „Вегал“, МТТ „Площадка за слама“, МТТ „Красен Т-5“, Т-2 Гъбарник, „Помпена станция 1, 2, 3 подем“, Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5 Красен, Подстанция промишлен Гъбарник; Фирми: „Красен“ АД, ППК Красен, Кметство с. Красен, ЕТ „Ренимира – Иван Генов, ОУ „Климент Охридски“, „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД, „БТК“ ЕАД, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, ЦДГ „АЛЕН МАК“, НС ПРОСВЕТА 1919, „ФУРНАРИ – ФА“ ООД, РПК „ПРАВДА“, „ТИАРА“ ООД, „В и К“ ООД, ЕТ „МЕРДЖО-Венелин Мерджанов, „Клон долен Дунав Напоителни системи“ ЕАД и всички абонати и улици захранени от посочените трафопостове на населеното място .