Уведомяване на собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи

 

Предстоящите технически прегледи на земеделска и горска техника,  ще се проведат на 11.05.2023 г. в с. Пиргово  с място на ГТП Стопански двор от служител на Областна дирекция „Земеделие“ от 10:00 часа до 16:00 часа.

Приложение: график за извършване на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника за месец май 2023 г.