Заповед № РД-09-254 от 22.05.2023 г. на Кмета на Община Иваново

 

Заповед за обявяване на пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на Община Иваново , област Русе за времето от 29.05.2023 г. до 29.10.2023 г. и за настъпване на етап “восъчна зрялост” на житните масиви в землищата на населените места в Община Иваново.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикаченият файл