Прекъсване на електрозахранването

 

На 07.06.2023 от 08:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Червен, трафопостове: МКТП "Солар", МТП "Ретланслатор Червен", ТКЗС "Червен", ТП 3, ТП 1, ТП 5, ТП 2, МТП 4, БКТП "Слънце", ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици .На 07.06.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Табачка, МТП Т 3, МТП Т 4, ТП 1, ТП 2, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.На 07.06.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сваленик.