Прекъсване на електрозахранването в с. Нисово

 

На 14.09.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Нисово: Трафопостове: МТП "Батаклията", МТП "Природолюбители", ТП-1, 2, 3, 4, МТП "Райнов", ТП "Помпено стопанство"; Фирми: Дирекция на природен парк Русенски лом“, „Крис Груп“ ЕООД, „ХЕД-2000“ ЕООД, ЕТ „Лоза Христомир Райнов“, Стопанство Дунав СЦДП ДП ТП Държавно ловно, „A 1“ ЕАД, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, „БТК“ ЕА Ѝ , „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД, „Винарски съюз“ АД, „В И К“ ООД, Кметсктво с.Нисово ,ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място .