Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

 

На 15.09.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: С. Щръклево: Трафопостове: МТП -11,ТП 1, 6, 10", МТП "Вичеви", Т-2 Мелница ,Т-3 Военен, МТП "БТК", КТП "Агроинвест", КТП "Глобул" ,"ТКЗС Т-5" ,ТКЗС Т-2, МКТП „Матеев“, МТП „Пегас“, "Помпена станция Щръклево", БКТП "Ник Енерджи", БКТП "Приста солар"; Фирми и обекти: „Ник Енерджи“ ООД, „Приста Солар“ ООД, „НЕТУОРКС БЪЛГАРИЯ“ ОЍ Д, РПК „ПРАВДА“, „Капре“ ЕООД, Кметсктво с. Щръклево, „Зърносъхранение Русе“ ООД, ЕТ „ДАЙМА – Данка Матееева“, „ПИХ ИНДЪСТРИ“ АД, „Мехмедов и Сие СД Ато – Атанасов“, „Сдружение за Земеделие“ ООД, „ИРИС“ АД, Сдружение „ПРАВДА“, ЕТ „САЛ-2000 - Любен Христов“, „НЕПАЛ 10“ ООД, „БТК“ ЕАД, ЕТ „М. Георгиева МОНИ ПРЕС“, „Етел“ ЕАД, ЗП „Ангел Маринов Маринов“, ЕАД, Сдружени „ Динамика“, РД на ДП БСТ - Русе, „Кали 74“ ООД, „ДАРИ П“ ЕООД, „В и К“ ООД С.Красен Т Ѝ .Стопански двор Красен , МТП.Криста ,ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място. .