Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, Божичен, с. Иваново.

 

На 21.09.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Красен, трафопостове: „Помпена станция“, Т-1 Гъбарник, МТТ "Вегал", МТТ “Площадка за слама", МТТ „Красен Т-5“, Т-2 Гъбарник, „Помпена станция 1, 2, 3 подем“, Т-4, Т-2, Т-3, Т-1, Т-5 , Подстанция промишлен Гъбарник; Фирми: „Красен“ АД, ППК Красен, Кметство с. Красен, ЕТ „Ренимира – Иван Генов, ОУ „Климент Охридски“, „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД, „БТК & ldquo; ЕАД, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, ЦДГ „АЛЕН МАК“, НС ПРОСВЕТА 1919, „ФУРНАРИ – ФА“ ООД, ,РПК „ПРАВДА“, „ТИАРА“ ООД, „В и К“ ООД, ЕТ „МЕРДЖО-Венелин Мерджанов, „Клон долен Дунав Напоителни системи, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на  с. Божичен, с. Красен, с. Иваново.