Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

 

На 26.09.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божичен: Т-1, МТП ТП-2, БКТП Т-4, „Помпена станция водоснабдяване“, Т-3, ТП „Рудметал“, ТП „Гражданска отбрана“; Фирми: Общински съвет за сигурност – Община Русе, „ЛАЗАРЕТА“ ООД, „ИА ЕСМИС“, „Мобилтел“ ЕАД, КФГ „Селикат“, „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД, „Кеър Хоум Русенски Лом“ ООД, ЕТ „ Милен Къснеделчев МДК Русе“, „ШАНС - 97“ЕОЍ Д, „БТК“ ЕАД, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, „В и К“ ООД, „СВЕТЛЕН – 98“ ЕООД ,ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място .