Извършване на взривни работи в с. Нисово

 

Във връзка с извършване на взривни работи по скални блокове в с. Нисово на 12.10.2023 г., Ви уведомяваме за следните сигнали при взривяването:

1. "Предупредителен" - Прекъснат вой на сирена с продължителност 1 мин.

2. "Боен" - непрекъснат вой на сирена в продължение на 30 сек.

3. "Отбой" - прекъснат вой на сирена в продължение на 30 сек.Ще бъдат взети всички необходими мерки за сигурност.