НАП

 
               Национална агенция за приходите Уважаеми клиенти на НАП,Уведомяваме Ви, че след 1-ви октомври 2023 г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки в БНБ.Новите банкови сметки ще са предназначени за плащане на данъци, социалноосигурителни вноски, здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, принудително събирани от публичен изпълнител. Плащанията в законоустановеният срок, следва да извършвате по предвидената сметка за съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП сте регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление, респ. е регистрирано лицето, чийто публични задължения заплащате. Просрочените задължения, събирани от публичен изпълнител, в т.ч. в изпълнение на наложен запор, също ще се плащат по една сметка за цялата страна.Преводите към приходната агенция ще продължат да се осъществяват от всяка банка в страната или друг доставчик на платежни услуги, съобразно тарифите на съответните финансови институции.До края на месец септември 2023 г. плащанията следва да извършвате по досегашните банкови сметки.Клиентите на НАП могат да продължат да погасяват своите задължения без такси като използват физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и виртуалния ПОС - е-услугата за плащане в Портала за електронни услуги на НАП.Информация за новите банкови сметки ще може да намерите след 01.10.2023 г. на сайта на агенцията, на телефона на Информационния център на НАП - 0700 18 700 съобразно тарифата на съответния оператор или в офис на НАП. ЕКИПЪТ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ