Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

 

На 03.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Иваново: РУ „Прециз интер“, „Проходна будка“, „ТКЗС Т-1“, ТП „Държавен резерв“, Т-4, ТКЗС Т-2, ТП „ДАП“, МТП Т 6, Т 2, Т 1, „ТКСЗ Т 3, МТП „Скални църкви“, МТП „Иваново военен“, Т 3, Т 5, БКТП "Сотирова"; Фирми: „Прециз Интер Холдинг“ АД, Община Иваново, „ПИХ ИНДЪСТРИ“ АД, „Агромашина“ ЕООД, Регионален историчеэ ки музей, „ШАНС - 97“ ЕООД, „ДИДИ“ ЕООД, ТД Държавен резерв В. Търново, „АГРОИВ 2012“ ООД, „МЕЛИНВЕСТ“ ООД, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, „Пътно поддържане – Русе“ ЕООД, „А1“ ЕАД, ЦДГ „АЛЕН МАК“, ЕТ „Десислава Галева“, Поделение СТ ДП НКЖИ, „В и К“ ООД, Дирекция социално подпомагане Община Две могили, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, „БТК“ ЕАД, „ОДБХ - Русе, „УСТРЕМ“ ООД, „РУСЕТУР“ ЕООД, ЕТ „Румян Йорданов –ГАРИБАЛДИ“, ЕТ „ Мариела Николова“, ЕТ „Северина Берова &nd a sh; ДАНСИ“, ЕТ „Вярка Василева“,ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място.