Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, с. Мечка, с. Пиргово

 

На 25.10.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тръстеник, Трафопостове: "Лозарски стан", ТП 7 ,ТП 2, ТП 1, МТП 4, ТКЗС Т 2,ТП 3, ТКЗС Т 1, МТП Т 9, ТП 8, МТП "Мелница", ТП "Великови ДМ"; Фирми и обекти: ЕТ „Севго - Севгин Османов“, „ДИН – ПИРГОС“ ЕООД, „Йонков Трейдинг“ ЕООД, ПК „ЗОРА“, „Yetel“ ЕАД, „Агро – Консулов“ ЕООД, “ Стройинвест“ ЕООД, Кметство Тръстеник, „Фуд Трейд“ Е Ѝ ОД, РУСВЦР – Плевен „Български пощи“ ЕАД, „Палома“ ООД, „Калиман РТ“ АД, „БТК“ ЕАД, РКС Русе, ЕТ „Велико Петков – МЛАДОСТ“, ППК „ДОВЕРИЕ“, „Нуртс България“ АД, ЕТ „АЛАДИН - Алятин Акифов,ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място, всички улици в населените места.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Мечка, с. Пиргово.