Подпомагане - минимална държавна помощ за животновъди и растениевъди

 

От 20 ноември 2023 г. до 01 декември 2023 г. (вкл.) в Общинските служби по земеделие на територията на Област Русе ще се приемат заявления за подпомагане по минималната държавна помощ (de minimis), съгласно Регламент (ЕС) 14088/2013, изменен с регламент 2019/316, на регистрираните по Наредба №3 от 1999 г. земеделски стопани в сектор "Животновъдство", в т. ч. пчелен мед и сектор "Растениевъдство". Образците на заявлението се генерират от Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК).

Към изискуемите документи за юричически лица спада и решение за участие.