Информация относно провеждане на онлайн анкети за граждани

Информация относно провеждане на онлайн анкети за гражданиУважаеми дами и господа,с цел проучване мнението на обществеността към дирекциите "Социално подпомагане" и подобряване ефективността и качеството на предоставяните услуги от Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ви информираме, че до 15.12.2023 г. може да попълните онлайн доброволна анонимна анкета, достъпна чрез линк, публикуван на официалната интернет страница на АСП www.asp.government.bg 

Благодарим Ви за отделеното време и Вашето съдействие!