На 06.12.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

На 06.12.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божичен.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Иваново, с. Красен .