ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА 16.02.2024 г. !!!

 

Община Иваново уведомява всички заинтересовани граждани, че поради технически причини на  16.02.2024 г. звено „Местни Данъци и Такси“ и звено „Териториално и Селищно Устройство“ ще работи с граждани до 10:00 ч. На същата дата няма да се предоставят „експресни“ технически услуги, ще се приемат документи само за обикновена услуга.