Провеждане на 76-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“, 2024г.

 

Ще бъде организиран 76-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“, 2024г., традиционно провеждан в периода 27 май до 2 юни.Основен организатор е Областна администрация – Враца, като походът се провежда със съдействието на Министерски съвет, Министерство на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, Български туристически съюз и общините, през чиито територии преминава.Крайният срок за подаване на писмени заявки за ученически групи е до 29.04.2024г., а за останалите групи и индивидуални участници е до 17.05.2024г. на адрес: гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1 или на e-mail: obl-vr@vratsa.government.bg.