Избори за ЕП и НС на 09.06.2024 г.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
15.05.2024 г.

Обучение на членовете на СИК в Община Иваново ще се проведе на 04.06.2024 г. от 15:00 ч. в салона на Народно читалище "Христо Ботев", с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе.

СЪОБЩЕНИЕ
15.05.2024 г.

Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването, които желаят да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция на територията на Община Иваново

СЪОБЩЕНИЕ
14.05.2024 г.

Съобщение на Пресцентъра на МВР и копия от образците на удостоверения, които ще бъдат издавани на гражданите, за да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
13.05.2024 г.

Част II на избирателните списъци за изборите за членове на ЕП

СЪОБЩЕНИЕ
07.05.2024 г.

Заповед № РД-09-312/02.05.2024 г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали

СЪОБЩЕНИЕ 
25.04.2024 г.

Изх. № 92-358-1/25.04.2024 г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 49-OТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПОКАНА

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         С Указ № 100 от 09.04.2024 г. (обн. ДВ бр. 32 от 9 април 2024 г.) на Президента на Републиката са насрочени избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. С Указ № 102 от 09.04.2024 г. (обн. ДВ бр. 32 от 9 април 2024 г.) на Президента на Републиката са насрочени избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

           На основание чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на Централната избирателна комисия за назначаване съставите на СИК в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.,

            ВИ КАНЯ НА 29.04.2024 г. (понеделник) от 13:00 часа

       в заседателната зала в административната сграда на Община Иваново, находяща се на третия етаж в сградата на Община Иваново на адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, за провеждане на публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Към датата на провеждане на консултациите няма да са налице условията по чл. 90 от ИК и няма да е ясен броят на избирателите, които ще заявят желание да гласуват с подвижна избирателна кутия на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Предвид това обстоятелство, на консултациите с парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Иваново за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. ще се обсъждат предложения за състав на една подвижна секционна избирателна комисия, която ще се образува, ако бъдат изпълнени условията в чл. 90 от Изборния кодекс, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и при условията, определени от ЦИК.
При консултациите партиите и коалициите следва да представят изискуемите документи по ИК и Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на Централната избирателна комисия.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ         /П/
Кмет на Община Иваново,
област Русе

СЪОБЩЕНИЕ 
24.04.2024 г.

Избирателен списък  - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ 
23.04.2024 г.

Заповед № РД-09-283/23.04.2024 г. за определяне на места за обявяване на избирателни списъци на територията на община Иваново

СЪОБЩЕНИЕ 
16.04.2024 г.

Запвоед № РД-09-259/16.04.2024 г. за образуване на избирателни секции по населените места на територитята на община Иваново

СЪОБЩЕНИЕ 
10.04.2024 г.

Община Иваново уведомява избирателите, че във връзка с Указ № 100 от 09.04.2024 г. (обн. в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.) на Президента на Република България и Указ № 102 от 09.04.2024 г. (обн. в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.) на Президента на Република България на 9 юни 2024 г. ще се проведат избори за членове на Европейски парламент и народни представители за Народно събрание.