Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство

 

От 23 март до 31 юли 2024 година тече срок за подаване на заявления в Областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по постоянен адрес и адрес на управление по Държавна помощ "Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство", като целта на помощта е насърчаването на микро-, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на овощни, зеленчукови, етерично-маслени и медицински култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие и други неблагоприятни климатични събития.Още информация може да намерите на официалния сайт на Държавен фонд земеделие.