Възможни смущения на електрозахранването в с. Сваленик

 

На 23.04.24 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения на електрозахранването в района на с. Сваленик, помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посоченото населено място.