Възможни смущения на електрозахранването

 

На 04.06.2024 г. в периода 08:30 ч. до 17:00 ч. поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Сваленик, помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори намиращи се на територията на посоченото населено място