Информация

Помощ на жителите за актуализиране на здравноосигурителния им статус

Община Иваново ще съдейства на жителите за подаване на документи, свързани с актуализиране на техния здравноосигурителен статус

Пълна информация
Заповед № РД-09-100/13.03.2020 г.

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Иваново, област Русе, във връзка с коронавирус COVID-19 и регистрираните случаи на заболяването в България.

Пълна информация
Допълнителни препоръки

Допълнителни препоръки, свързани с работата на администрацията при условията на COVID-19

Пълна информация