Новини

Съобщение

Съобщение по Проект "Патронажна грижа в община Иваново"

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка

Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-156/31.03.2021 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Забрана за ползване на плувни басейни до установяване готовността им съгласно Наредбата за водноспасителна дейност

Пълна информация
Заповед № РД-09-164/01.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За обявяване на пожароопасен сезон в горските територии

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-151/31.03.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново, считано от 01.04. 2021 г. до 30.04.2021 г.

Пълна информация
Провеждане на онлайн обучения на СИК

Информаиця за предстоящите онлайн обучения на ръководствата на СИК

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Изтичане на краен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Изтичане на краен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Пълна информация