Новини

Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Нисово

Прекъсване на електрозахранването в с. Нисово поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Съобщение

Съобщение по Проект "Патронажна грижа"

Пълна информация
Обява - Офис за военен отчет в Община Иваново

Обявени 167 (сто шейсет и седем) вакантни длъжности за войници във военни формирования

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-549/01.09.2020 г. на Георги Миланов, Kмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-612/30.09.2020 г.)

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-550/01.09.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-613/30.09.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 1 септември до 30 септември 2020 г.

Пълна информация