Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването в Община Иваново, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Списък на заличените лица

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пълна информация
Изтекъл краен срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

В Община Иваново няма да се образува секция с подвижна избирателна кутия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г. на Кмета на Община Иваново (Отм. със Заповед № РД-09-151/31.03.2021 г.)

Въведени противоепидемични мерки на територията на Община Иваново - COVID-19

Пълна информация
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Изтичане на крайния срок за подаване на заявления за вписване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пълна информация