Новини

Заповед № РД-09-283/04.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

За реда за носене на предпазни маски на територията на Община Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-282/04.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

За облекчаване на противоепидемичните мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

ЕНЕРГО-ПРО Продажби - oнлайн заплащане на сметки за електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Заповед № РД-09-239/27.04.2020. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

за удължаване срока на задължително носене на предпазни маски до 13.05.2020 г. включително

Пълна информация
Съобщение на Изп. директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Изменение на Разрешително за ползване на воден обект

Пълна информация
Помощ на жителите за актуализиране на здравноосигурителния им статус

Община Иваново ще съдейства на жителите за подаване на документи, свързани с актуализиране на техния здравноосигурителен статус

Пълна информация
Заповед

Заповед за забрана улова на риба през периода на нейното размножаване

Пълна информация