Новини

Предстоящи Годишни технически прегледи на Земеделска и горска техника през месец юни в населените места на територията на Община Иваново

с. Пиргово, с. Иваново, с. Кошов, с. Тръстеник, с. Красен, с. Щръклево, с. Червен, с. Сваленик

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-339/22.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Забранява се къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи...

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-338/21.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново, считано от 21 май до 14 юни 2020 г.

Пълна информация
Мерки за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното

Пълна информация
Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Официални указания от Министерството на туризма

Пълна информация
ТЪРГ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ_2020

Стартира процедура по предоставяне под наем на земеделски земи _2020

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-325/15.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

За обявяване на пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на община Иваново

Пълна информация
ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000232 "БАТИН" ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. МЕЧКА, ОБЩ. ИВАНОВО, ОБЛ. РУСЕ И С. БАТИН И С. ГОРНО АБЛАНОВО, ОБЩ. БОРОВО, ОБЛ. РУСЕ

Заповед на Министъра на околната среда и водите

Пълна информация