Новини

ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ

с. Красен, с. Щръклево

Пълна информация
Пръскане срещу комари по поречието на река Дунав

Пръскане срещу комари

Пълна информация
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2020

Пълна информация
ОБЯВЛЕНИЕ

по Проект "Патронажна грижа в община Иваново"

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Пълна информация
Обръщение от семейството по случай кончината на Игнат Канев

Обръщение

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-468/16.07.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-509/31.07.2020 г.)

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Иваново до 31 юли 2020 г. - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-469/16.07.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-510/31.07.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново до 31 юли 2020 г.

Пълна информация