Новини

Заповед № РД-09-164/01.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За обявяване на пожароопасен сезон в горските територии

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-156/31.03.2021 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Забрана за ползване на плувни басейни до установяване готовността им съгласно Наредбата за водноспасителна дейност

Пълна информация