Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед № РД-09-217/14.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

за настъпване на етап “восъчна зрялост” на житните масиви в землищата на населените места в Община Иваново

Пълна информация
52-ро издание на Фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ – Дебрене 2021 г.

52-ро издание на Фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ – Дебрене 2021 г. - 26 юни от 09:30 часа в местността „Славната канара“ край село Дебрене, Община Добричка.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-199/07.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За изменение на негова Заповед № РД-09-197/29.04.2021 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка

Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово и с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово и с. Мечка, поради извършване на неотложни ремонтни дейности

Пълна информация