Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-386/30.07.2021 г. на Пламен Дончев, Зам.-кмет на Община Иваново (За Кмет на Община Иваново съгл. Заповед № РД-09-373/21.07.2021 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-385/30.07.2021 г. на Пламен Дончев, зам.-кмет на Община Иваново (За Кмет на Община Иваново съгл. Заповед № РД-09-373/21.07.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново)

за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Иваново - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ

с. Красен, с. Щръклево

Пълна информация
Съвети и правила за безопасност при работа в близост до електропроводи

Съвети и правила за безопасност при работа в близост до електропроводи

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на обществено-обслужваща сграда в УПИ XI-284, кв. 26, село Мечка, адм. адрес: ул. "Македония" № 2А

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация