Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Процедура за набиране на проектни предложения за 2021 г. по Национална програма за младежта (2021-2025)

Процедура за набиране на проектни предложения за 2021 г. по Национална програма за младежта (2021-2025)

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Червен

Прекъсване на електрозахранването в с. Червен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе

Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация