Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-623/29.11.2021 г. на Кмета на Община Иваново

за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-622/29.11..2021 г. на Кмета на Община Иваново

за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Иваново

Пълна информация
Заповед № РД-09-616/25.11.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

за определяне на поименен състав на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

"Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство" - с. Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-599/15.11.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-09-584/10.11.2021 г.

Пълна информация