Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, Красен и Божичен

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-584/10.11.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (в сила от 11.11.2021 г.)

За изменение и допълнение на негова Заповед № РД-09-570/04.11.2021 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

"Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство" - с. Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-570/04.11.2021 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново, считано от 04.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

Пълна информация
Заповед № РД-09-569/03.11.2021 г. на Кмета на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-535/20.10.2021 г., доп. със Заповед № РД-09-543/22.11.2021 г.

Пълна информация