Новини

Заповед № РД-09-86/28.02.2022 г. на Кмета на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-623/29.11.2021 г., изм. и доп. със Заповеди № № РД-09-635/03.12.2021 г., РД-09-40/04.02.2022 г., РД-09-41/07.02.2022 г. и РД-09-83/24.02.2022 г.

Пълна информация
Заповед № РД-09-83/24.02.2022 г. на Кмета на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-623/29.11.2021 г., изм. и доп. със Заповеди № № РД-09-635/03.12.2021 г., РД-09-40/04.02.2022 г. и РД-09-41/07.02.2022 г.

Пълна информация
Тържествено честване на Националния празник на Република България

Тържествено честване на Националния празник на Република България в с. Мечка

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Разширение на участък за изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на р. Дунав - ПДС в участъка от км 510 до км 507.900 в землище Пиргово

Възложител: "ИНЕРТ" ООД

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно/проектно предложение: "Работен проект за техническа и биологическа рекултивация на общинско депо - Иваново

Възложител: Община Иваново

Пълна информация