Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм" по Националния План за възстановяване и устойчивост

Процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм" по Националния План за възстановяване и устойчивост

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
„БЪДИ ВОЙНИК” на националното честване на 145-та годишнината от Шипченската епопея

„БЪДИ ВОЙНИК” на националното честване на 145-та годишнината от Шипченската епопея

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед № РД-09-340/12.08.2022 г.

Заповед № РД-09-340/12.08.2022 г. на Кмета на Община Иваново

Пълна информация