Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-397/15.09.2022г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки от 15.09.2022. до 14.10.2022.

Пълна информация
Заповед № РД-01-435/09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

Пълна информация
Заповед № РД-09-385/12.09.2022 г.

Заповед № РД-09-385/12.09.2022 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Нисово

Прекъсване на електрозахранването в с. Нисово, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции" в поземлен имот 80443.74.208, село Червен

Възложител: Сдружение "Агенция за развитие на човешките ресурси"

Пълна информация