Новини

Смущения в електрозахранването на с. Пиргово

Възможни временни смущения в електрозахранването в района на с. Пиргово

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед № РД-09-407/23.09.2022 г.

Заповед № РД-09-407/23.09.2022 г. за заличаване на адрес

Пълна информация
Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в село Пиргово"

Възложител: Община Иваново

Пълна информация