Новини

Заповед № РД-09-125/15.03.2023 г.

Обявяване на пожароопасен сезон

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Пълна информация
Временни смущения в електрозахранването

Временни смущения в електрозахранването в районите на с. Божичен и с. Иваново

Пълна информация