Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов, с. Червен, с. Табачка.

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов, с. Червен, с. Табачка

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка

Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, с. Божичен, с. Красен, с. Басарбово .

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, с. Божичен, с. Красен, с. Басарбово .

Пълна информация