Новини

Съобщение за инвестиционно предложение - устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа

Община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов, с. Червен, с. Табачка

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов, с. Червен, с.Табачка

Пълна информация
НАП

Уведомяваме Ви, че след 1-ви октомври 2023 г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки в БНБ.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Пълна информация
Извършване на взривни работи в с. Нисово

Извършване на взривни работи в с. Нисово

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, с. Божичен, с. Красен.

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, с. Божичен, с. Красен.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, Божичен, с. Иваново.

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, Божичен, с. Иваново.

Пълна информация