Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Пълна информация
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Публикувано на 06.10.2023 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, с. Иваново.

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, с. Иваново.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, с. Божичен, с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, Божичен, с. Иваново.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, с. Красен

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Пълна информация