Разпределение

Сесии на ОС

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
41 / 11.07.2022 11:00
Бюлетин   Бюлетин 41
Протокол   Протокол №41
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
42 / 21.07.2022 11:00
Бюлетин   Бюлетин 42
Протокол   Протокол №42
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
43 / 25.08.2022 11:00
Бюлетин   Бюлетин 43
Протокол   Протокол №43
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
44 / 21.09.2022 11:00
Бюлетин   Бюлетин 44
Протокол   Протокол №44
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
45 / 04.10.2022 11:00
Бюлетин   Бюлетин 45
Протокол   Протокол №45
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
46 / 20.10.2022 11:00
Бюлетин   Бюлетин 46
Протокол   Протокол №46
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
47 / 09.11.2022 11:00
Бюлетин   Бюлетин 47
Протокол   Протокол №47
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
48 / 24.11.2022 11:00
Бюлетин   Бюлетин 48
Протокол   Протокол №48
- - -