Услуги

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Пълна информация
2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Пълна информация
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Пълна информация
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Пълна информация
3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

Пълна информация
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Пълна информация
2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

Пълна информация
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Пълна информация