Електронно правителство

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

Официален портал на Министерството на държавната администрация и административната реформа за електронни услуги и информация.

Вижте >>>       www.egov.bg

 

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Община Иваново е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.
Можете да заявите желаната от Вас услуга на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services

Електронните административни услуги за достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).