Щръклево

Село Щръклево се намира на 20 км южно от гр. Русе

Няколко са легендите за името на селото. Най-разпространената се основава на преданието, че многобройни ята щъркели обичали да гнездят в близката местност Никулчов кладенец.

В непосредствена близост до селото са открити фрагменти от глинени съдове, които свидетелстват, че района на селото е бил заселен още от римско време – ІV – ІІІ век пр.н.е.

Още през Възраждането – 1841 г.- е създадено първото килийно училище , а само десетина години след Освобождението е открита така наречената “прогимназия”. Сградата на Първо основно училище, строена през 1914 г., е запазена и до днес, в нея сега се намира музейната сбирка “Светлоструй”.

Щръклево е едно от първите електрифицирани и водоснабдени села в страната – още през 1932 г. В началото на селото е имало и електрическа централа.

 

КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО 

7078, с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

ул. “Централна” № 35 А

тел. 08111 – 22 53, факс 08111/22-80

E-mail: shtraklevo@mlnk.net

 

КМЕТ:                                        

ЦВЕТЕЛИНА РАДКОВА МИХАЙЛОВА

 

Цветелина МихайловаОбразование – висше/филология


м.т. : 0886/929 077
ст. тел. : 08111/22 53

 

 


 

 

 

Администрация:

Диана Петрова - ГРАОИГ, тел.: 08111/20-64

Благовеста Бянова - мл.спец. финанси, тел. :08111/22-80 

Полезна информация

Население:  2714 души
Обработваеми земеделски площи – 57 000 дка
Промишленост: два малки цеха за метални изделия, цех за колбаси и готови и полуготови месни изделия, мелница за преработка на зърно.

 

Земеделие: основно – зърнено-житни култури; трайни насаждения – предимно  лозя.
Търговия и услуги – на територията на селото функционират 14 магазина за хранителни и промишлени стоки, 6 питейни заведения, фризьорски салон, интернет зала.

 

Инфраструктура:
- Улична мрежа  - 45,5 км
- Ел и ВиК мрежа: - изцяло водоснабдено и електрифицирано, частична канализация в централната част на селото и в района на училището.
- Телекомуникации: Аналогова телефонна централа с общо 885 телефонни постове, пълно покритие на всички GSM оператори, изградена интернет мрежа.
Поща : 08111 22 58, БТК – 08111 22 50
- Транспорт: автобусна линия Русе – Щръклево, транспортна връзка с Русе и Иваново
- ЛЕТИЩЕ ЩРЪКЛЕВО – намира се на юг от селото, писта с дължина 2500 м, има статут на гражданско летище.

 

Природни, културно-исторически и туристически забележителности:

 

- Музейна сбирка “Светлоструй”  е наречена на името на първия и единствен селски литературен вестник "Светлоструй", редактиран от Димитър Добрев. Създадена е като етнографска сбирка, а от 1981 г. като литературна сбирка. Експозицията отразява културно-просветителските традиции на селото, дейността на читалището и на в-к "Светлоструй" и дейността на Съюза на писателите от провинцията.

 

 - Читалище “Възраждане”

 

  – основано е официално през 1906 г., макар че съществува още от 1897 г.

Читалището разполага с библиотечен фонд от 18 200 библиотечни единици - книги, плочи, диапозитиви, албуми, картини. Самодейни състави – женска и мъжка фолклорна група, група за стари градски песни, две детски танцови групи.

Председател на читалищното настоятелство : Геновева Данева

Тел.: 08111 22 84

 

- Църквата “Свети Николай”

Построена е по време на турското робство върху руините на първата църква в селото – “Свети Георги”, опожарена още при първите набези по време на робството.
През 1927 г. църквата отново е съборена и на нейно място е издигнат храмът в сегашния си вид, отново носещ името на Свети Николай.

Църквата е масивна трикорабна базилика, строена като умален модел на храма Александър Невски в София, с висока камбанария и три камбани, най-малката от които е и най-старата – донесена от Божи гроб от неизвестен щръклевчанин още по времето на турското робство.

 

 КУЛТУРА  И  ОБРАЗОВАНИЕ

- Читалище “Възраждане” – основано е официално през 1906 г., макар че съществува още от 1897 г. Читалището разполага с библиотечен фонд от 18 200 библиотечни единици - книги, плочи, диапозитиви, албуми, картини. Самодейни състави – женска и мъжка фолклорна група, група за стари градски песни, две детски танцови групи.

Председател на читалищното настоятелство : Геновева Данева

Тел.: 08111 22 84

- Основно училище “Христо Ботев” – директор – Пламен Бананов, тел. 08111 22 02

- ЦДГ "Ален Мак" - директор: Галинка Кирилова, филиал “Слънчо” – тел. :08111/22-46