Тръстеник

Намира се на 25 км югозападно от град Русе, разположено между два живописни склона на продълговат дол в източната част на Дунавската равнина. 
Първите засвидетелствани признаци на живот в района на селото са от времето на траките. Намерените части от тракийска керамика открити в местността "Черновода", датират от периода около III век пр.н.е., а намерената славянска керамика говори и за славянско присъствие. В края на XII век много родове водени от нуждата да намерят плодородни места поставят началото на първите заселници в Тръстеник.
Изминали са два века от въстанието на Асен и Петър и Тръстеник вече съществува, като самостоятелно селище. По време на турското робство живота в селото замира. До средата на XVI век селото запазва турския си облик, като до 1670 г. са населява предимно от мохамедани. През 1773-1774 г. и по-късно 1806-1812 г., когато Русенския край става арена на военни действия се увеличава притока на българи от Балкана , в това число и към Тръстеник.
Село Тръстеник е записано два пъти в историята на България- през 1877-1878 г. по време на Руско-турската освободителна война, боевете при Тръстеник и Мечка не отстъпват по мащаби и героизъм на тези при Шипка и Плевен. На 12 декември 1877 г. руското командване нанася съкрушителен удар и е отблъсната 46 000-та армия на Сюлейман паша.
През 1900 г. на 19 април избухва бунт на селяните срещу въведения натурален данък-десятък. Въведено е военно положение, а разбунтувалите се и слабо въоръжени над 5000 селяни са разпръснати. Въпреки това бунта успява и на следващата година десятъкът е отменен.  

КМЕТСТВО ТРЪСТЕНИК 
7092 с. Тръстеник, общ.Иваново, обл.Русе, ул."Шести септември" № 72
тел: 08145/22-80 ; e-mail kmetstvotr@abv.bg

КМЕТ:                                        
Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ

Тел: 08145/ 22-80

 


Администрация
Йорданка Бригова - ГРАОИГ, тел. :08145/22-36
Димитринка Цанева - мл.спец. финанси, тел. :08145/22-64

 

Полезна информация

Население:  1547 жители

Инфраструктура:
- Улична мрежа: 34 км, 98 бр. улици
- Ел и ВиК мрежа: изцяло водоснабдено и електрифицирано, липсва канализация
- Телекомуникации: Изградена е 100% телефонна мрежа, GSM мрежата е с пълен обхват, изградена е интетрнет мрежа
- Поща: тел.08145/22-58
-Транспорт: пътна връзка с гр. Русе и с. Иваново

Природни, културно-исторически и туристически забележителности:
Исторически паметници- 7 бр. построени в чест на 371 руски воини-освободители, загинали за свободата на България.
 - Природа - флора и фауна характерни за Днавската хълмиста равнина
Култура и образование:
- Читалище "Христо Ботев"-развива всестранна дейност и към него функционират: смесен хор; женска певческа група за автентичен фолклор; театрален състав; мъжка коледарска група. Групите са участници в повечето местни и национални конкурси и събори на народното творчество.
Библиотеката към читалището разполага с 15 960 книги.
- ОУ "Васил Левски" тел. :08145/22-75 директор: Марияна Калинова
- ЦДГ "Ален Мак", филиал "Кокиче" - тел. :0877/846 346