Сваленик

Село Сваленик се намира на 38 км южно от гр. Русе и е разположено в живописна долина на двата бряга на р. Мали лом.
За пръв път селището се споменава в историческите документи през 1657 година, като на няколко пъти променя местонахождението си. В землището на селото са открити древно тракийско селище и късно римско селище от III-IV век. В околностите се намират останки от антични градища в местностите "Куклата", "Бялата стена" още от праисторическо време и средновековно селище с некропол в местността "Белена", както и около 30 непроучени могили.
Релефът на селото е хълмисто-равнинен и се характеризира с множеството извори, като в непосредствена близост започва защитената територия на Природен парк " Русенски лом". 

КМЕТСТВО СВАЛЕНИК
7082 с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе,
ул. "Руси Стойчев Дамянов" № 2
тел. :08166/22-63
Е-mail: s.svalenik@abv.bg КМЕТ:                                       
ЛАЗАР КОПАНКОВ

ст. тел. : 08166/22 63

Администрация:

Себиле Фейзова - мл.спец. финанси, тел. :08166/22-80

 

Полезна информация:

Население:  1140 жители, смесено българи и турци

Инфраструктура:
- Улична мрежа: 32 км
- Ел и ВиК мрежа: изцяло водоснабдено и електрифицирано
- Телекомуникации: изградена е 100 % телефонна мрежа, GSM мрежата е с пълен обхват само на МТел, няма интернет мрежа
- Поща: тел. 08166/222
-Транспорт: пътна връзка с гр.Русе и с.Иваново

Природни, културно-исторически и туристически забележителности:
- Природен парк "Русенски лом"
- Малиломската част на парка започва от местността "Бялата стена" и достига до каменния мост под село Нисово. Сред скалистите ридове реката образува красиви меандри, на места обрасли с вековна растителност от бук, дъб, ясен, дрян и бряст. В долината са закътани красиви местности и природни феномени, като "Кравата" в местността "Орловица", "Змията" между местностите " Мъртвица" и "Геново поле". Интересна легенда разказва за стъпките на Крали Марко , отпечатани в скалите на двата бряга на реката.
Скалните масиви и пещерите в тях са давали през хилядолетията приют на многобройни племена и народности.
Безброй видове птици и раститения, като някои от тях се срещат само тук- черен щъркел, египетски лешояд и бухал; орхидея, горска съсънка, котенце, главопрашник и др. дават облика на тази чудесна природа.

 - Природна забележителност "Бялата стена"

-
 намира се на около 2 км от селото на територията парка, уникален природен феномен, изправен до нея усещаш колко могъща е природата.
Исторически обекти:
"пещерата Йовдината дупка"
- с праисторически останки, намира се в местността "Боаза" на около 200 м от селото
"тракийска крепост с некропол"- на около 2 км югозападно от рибарника
"тракийска крепост" - на около 1,5 км югозападно в местността "Малко бърдо"
"тракийска и средновековна крепост XIII-XIV век" - в местността " Долап боаз"
"средновековни църкви и скални жилища" - ползвани са от монаси отшелници в местностите " Куклите, Боаза, Петрова дупка и Брешнел"
"средновековен скален манастир" - на около 7 км северозападно в местността "Мъртвицата".

Култура и образование:

- Читалище "Светлина"
                                       

-Развива всестранна дейност. Библиотеката към него разполага с разнообразна по тематика и съдържание литература.
Към читалището функционира постоянно действаща музейна сбирка на местния фолклор и обичаи.


ОУ "Климент Охридски" - тел.: 08166/24-87; директор Имрен Хабилова
ЦДГ "Ален Мак", филиал "Детска китка" - тел. :0877/846 348

Отдих и туризъм: 
В проект е туристическа екопътека " Бялата стена".
Приятен уикенд може да се прекара в околностите на природния парк и да се полюбувате на птичите песни и уникални природни феномени.